ผู้บริหาร

นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/04/2019
ปรับปรุง 23/09/2019
สถิติผู้เข้าชม 7756
Page Views 9998
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว คลองเขื่อน
2 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ก้อนแก้ว คลองเขื่อน
3 โรงเรียนวัดคลองเขื่อน คลองเขื่อน คลองเขื่อน
4 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย คลองเขื่อน คลองเขื่อน
5 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ คลองเขื่อน คลองเขื่อน
6 โรงเรียนวัดบางตลาด บางตลาด คลองเขื่อน
7 โรงเรียนราษฎรนุกูล บางตลาด คลองเขื่อน
8 โรงเรียนวัดคุ้งกร่าง บางตลาด คลองเขื่อน
9 โรงเรียนวัดสามร่ม(ไพบูลย์ปัญญา) บางเล่า คลองเขื่อน
10 โรงเรียนวัดดอนสนาม บางโรง คลองเขื่อน
11 โรงเรียนวัดบางโรง บางโรง คลองเขื่อน
12 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ
13 โรงเรียนบ้านหนองคอก คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ
14 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ
15 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ
16 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ 038080069
17 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ
18 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ
19 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ
20 โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ
21 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ 085 443 4299
22 โรงเรียนบ้านเทพประทาน คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ
23 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ
24 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ
25 โรงเรียนบ้านท่าคาน ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ
26 โรงเรียนบ้านอ่างเตย ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ
27 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ
28 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ
29 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ
30 โรงเรียนบ้านท่ากลอย(ทรัพย์กมลประชาสรรค์) ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ
31 โรงเรียนวัดเทพพนาราม ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ
32 โรงเรียนสียัดพัฒนา ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ
33 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ ท่าทองหลาง บางคล้า
34 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ ท่าทองหลาง บางคล้า
35 โรงเรียนวัดบางกระดาน บางกระเจ็ด บางคล้า
36 โรงเรียนวัดสามแยก บางกระเจ็ด บางคล้า
37 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคล้า
38 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง บางคล้า บางคล้า 038-542116 038-541015
39 โรงเรียนดาราจรัส บางคล้า บางคล้า
40 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร บางคล้า บางคล้า
41 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ บางคล้า บางคล้า 038541149
42 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม บางคล้า บางคล้า
43 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา บางคล้า บางคล้า
44 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า(Watmaibangkhla) บางสวน บางคล้า 0817779166
45 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ ปากน้ำ บางคล้า 0813778808
46 โรงเรียนวัดกกสับ ปากน้ำ บางคล้า
47 โรงเรียนวัดสาวชะโงก สาวชะโงก บางคล้า
48 โรงเรียนอาทรวิทยา สาวชะโงก บางคล้า
49 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย หัวไทร บางคล้า
50 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว หัวไทร บางคล้า
51 โรงเรียนวัดหัวไทร หัวไทร บางคล้า
52 โรงเรียนวัดคูมอญ หัวไทร บางคล้า
53 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม หัวไทร บางคล้า
54 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ บางคล้า
55 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม เสม็ดเหนือ บางคล้า
56 โรงเรียนบ้านปลายคลอง เสม็ดเหนือ บางคล้า
57 โรงเรียนวัดสนามช้าง เสม็ดใต้ บางคล้า
58 โรงเรียนบ้านหนองโสน เสม็ดใต้ บางคล้า
59 โรงเรียนวัดหัวสวน เสม็ดใต้ บางคล้า
60 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เสม็ดใต้ บางคล้า
61 โรงเรียนวัดดอนทอง ท่าถ่าน พนมสารคาม
62 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว ท่าถ่าน พนมสารคาม
63 โรงเรียนวัดหนองเค็ด (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฏร์) ท่าถ่าน พนมสารคาม
64 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าถ่าน พนมสารคาม
65 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม บ้านซ่อง พนมสารคาม
66 โรงเรียนวัดธารพูด บ้านซ่อง พนมสารคาม
67 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ บ้านซ่อง พนมสารคาม
68 โรงเรียนบ้านหนองหว้า บ้านซ่อง พนมสารคาม
69 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง พนมสารคาม
70 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง บ้านซ่อง พนมสารคาม
71 โรงเรียนอนันต์วิทยา พนมสารคาม พนมสารคาม
72 โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) พนมสารคาม พนมสารคาม
73 โรงเรียนวัดท่าเกวียน พนมสารคาม พนมสารคาม 0-3855-1459
74 โรงเรียนจุฑาทิพย์ พนมสารคาม พนมสารคาม 038551407
75 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี หนองยาว พนมสารคาม
76 โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองยาว พนมสารคาม
77 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก หนองยาว พนมสารคาม
78 โรงเรียนวัดต้นตาล หนองยาว พนมสารคาม
79 โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน พนมสารคาม
80 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองแหน พนมสารคาม
81 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี หนองแหน พนมสารคาม
82 โรงเรียนวัดบึงกระจับ หนองแหน พนมสารคาม
83 โรงเรียนวัดสระสองตอน หนองแหน พนมสารคาม
84 โรงเรียนหนองแหนวิทยา หนองแหน พนมสารคาม
85 โรงเรียนวัดดงยาง (ดงยางราษฎร์บำรุง) หนองแหน พนมสารคาม
86 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เกาะขนุน พนมสารคาม
87 โรงเรียนธีราวิทยา เกาะขนุน พนมสารคาม
88 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน พนมสารคาม
89 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม เกาะขนุน พนมสารคาม
90 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก(กฤษณาประชาสรรค์) เกาะขนุน พนมสารคาม 08-15189007
91 โรงเรียนวัดพงษาราม เกาะขนุน พนมสารคาม
92 โรงเรียนวัดหนองเสือ เกาะขนุน พนมสารคาม
93 โรงเรียนบ้านหนองอีโถน เกาะขนุน พนมสารคาม
94 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา เกาะขนุน พนมสารคาม
95 โรงเรียนบ้านห้วยพลู เกาะขนุน พนมสารคาม
96 โรงเรียนบ้านไร่ดอน เกาะขนุน พนมสารคาม
97 โรงเรียนวัดนาน้อย เกาะขนุน พนมสารคาม
98 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง เขาหินซ้อน พนมสารคาม
99 โรงเรียนบ้านหนองเหียง เขาหินซ้อน พนมสารคาม
100 โรงเรียนบ้านห้วยหิน เขาหินซ้อน พนมสารคาม
101 โรงเรียนบ้านชำขวาง เขาหินซ้อน พนมสารคาม
102 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เขาหินซ้อน พนมสารคาม
103 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง เขาหินซ้อน พนมสารคาม
104 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน เขาหินซ้อน พนมสารคาม
105 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ เขาหินซ้อน พนมสารคาม
106 โรงเรียนบ้านหนองแสง เขาหินซ้อน พนมสารคาม
107 โรงเรียนวัดลำมหาชัย เขาหินซ้อน พนมสารคาม
108 โรงเรียนวัดหนองปรือ เขาหินซ้อน พนมสารคาม
109 โรงเรียนบ้านปรือวาย เขาหินซ้อน พนมสารคาม
110 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล เมืองเก่า พนมสารคาม
111 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ดงน้อย ราชสาส์น
112 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า ดงน้อย ราชสาส์น
113 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) ดงน้อย ราชสาส์น
114 โรงเรียนวัดสะแกงาม (จีรศฤงฆ์อุทิศ) ดงน้อย ราชสาส์น
115 โรงเรียนวัดหินดาษ ดงน้อย ราชสาส์น
116 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย บางคา ราชสาส์น
117 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง เมืองใหม่ ราชสาส์น
118 โรงเรียนวัดบางคา (บุญชู ฟุ้ง ประชานุกูล) เมืองใหม่ ราชสาส์น
119 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เมืองใหม่ ราชสาส์น
120 โรงเรียนวัดบางมะเฟือง คู้ยายหมี สนามชัยเขต
121 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส คู้ยายหมี สนามชัยเขต
122 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 คู้ยายหมี สนามชัยเขต
123 โรงเรียนบางพะเนียง คู้ยายหมี สนามชัยเขต
124 โรงเรียนสนามชัยเขต คู้ยายหมี สนามชัยเขต
125 โรงเรียนบ้านท่าม่วง คู้ยายหมี สนามชัยเขต
126 โรงเรียนวัดดอนท่านา คู้ยายหมี สนามชัยเขต
127 โรงเรียนบ้านยางแดง คู้ยายหมี สนามชัยเขต
128 โรงเรียนบ้านหนองยาง คู้ยายหมี สนามชัยเขต 038-086-177
129 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง คู้ยายหมี สนามชัยเขต 038080078
130 โรงเรียนบ้านอ่างทอง คู้ยายหมี สนามชัยเขต
131 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ทุ่งพระยา สนามชัยเขต
132 โรงเรียนบ้านวังคู ทุ่งพระยา สนามชัยเขต
133 โรงเรียนบ้านมาบนาดี ทุ่งพระยา สนามชัยเขต 038080004
134 โรงเรียนบ้านคลองอุดม ทุ่งพระยา สนามชัยเขต 0-38502158
135 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ ทุ่งพระยา สนามชัยเขต
136 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ทุ่งพระยา สนามชัยเขต 038-080002
137 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม ทุ่งพระยา สนามชัยเขต
138 โรงเรียนบ้านโปร่งตาสา ทุ่งพระยา สนามชัยเขต
139 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งพระยา สนามชัยเขต
140 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน ท่ากระดาน สนามชัยเขต
141 โรงเรียนบ้านนา ท่ากระดาน สนามชัยเขต
142 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ ท่ากระดาน สนามชัยเขต
143 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต
144 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ท่ากระดาน สนามชัยเขต
145 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ ท่ากระดาน สนามชัยเขต
146 โรงเรียนบ้านหินแร่ ท่ากระดาน สนามชัยเขต
147 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ ท่ากระดาน สนามชัยเขต
148 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ท่ากระดาน สนามชัยเขต
149 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ท่ากระดาน สนามชัยเขต
150 โรงเรียนพนมอดุลวิทยา 2 ชำป่างาม ท่ากระดาน สนามชัยเขต
151 โรงเรียนสมาคมบ้านนาย ท่ากระดาน สนามชัยเขต
152 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 ลาดกระทิง สนามชัยเขต
153 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง ลาดกระทิง สนามชัยเขต
154 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต
155 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำทรัพย์ ลาดกระทิง สนามชัยเขต
156 โรงเรียนบ้านท่าซุง ลาดกระทิง สนามชัยเขต
157 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ ลาดกระทิง สนามชัยเขต
158 โรงเรียนบ้านห้วยหิน ลาดกระทิง สนามชัยเขต
159 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ วังเย็น แปลงยาว
160 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น แปลงยาว
161 โรงเรียนวัดวังกะจะ วังเย็น แปลงยาว
162 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ วังเย็น แปลงยาว
163 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ วังเย็น แปลงยาว 038-589245
164 โรงเรียนวัดวังเย็น วังเย็น แปลงยาว
165 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ วังเย็น แปลงยาว
166 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองไม้แก่น แปลงยาว
167 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง หนองไม้แก่น แปลงยาว
168 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ หนองไม้แก่น แปลงยาว 038080033
169 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ หนองไม้แก่น แปลงยาว
170 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน หนองไม้แก่น แปลงยาว
171 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น หนองไม้แก่น แปลงยาว
172 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ หัวสำโรง แปลงยาว
173 โรงเรียนวัดหัวสำโรง หัวสำโรง แปลงยาว
174 โรงเรียนบ้านหนองสทิต หัวสำโรง แปลงยาว
175 โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิต แปลงยาว แปลงยาว
176 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว แปลงยาว แปลงยาว
177 โรงเรียนบ้านเนินไร่ แปลงยาว แปลงยาว
178 โรงเรียนตลาดบางบ่อ แปลงยาว แปลงยาว
179 โรงเรียนบ้านคลองสอง แปลงยาว แปลงยาว
180 โรงเรียนวัดแปลงยาว แปลงยาว แปลงยาว