ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 รายการ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,13:30  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์กู้ภัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา บินยูซบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,12:56  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รายการ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ระดับภูมิภาคตะวันออก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา บินยูซบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,11:50  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 รายการการแข่งขันสร้างการ์ตูนอนิเมชั่นระดับมัธยมศึกษา ในระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา บินยูซบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,11:48  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..