ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.พ. 66 กิจกรรมเลือกสภานักเรียน
15 ก.พ. 66 ถึง 17 ก.พ. 66 กิจกรรมค่ายลูกเสือ /ทัศนศึกษา ป.5 - ม.3
14 ก.พ. 66 กิจกรรมวันวิชาการ
01 ก.พ. 66 ถึง 28 ก.พ. 66 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน (1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566)
30 ม.ค. 66 ถึง 03 ก.พ. 66 กิจกรรมสัปดาห์แนะแนว (30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566)
27 ม.ค. 66 ถึง 28 ม.ค. 66 กิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการ STEM
16 ม.ค. 66 กิจกรรมวันครู
02 ม.ค. 66 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
28 ธ.ค. 65 กิจกรรมปีใหม่
23 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสต์มาส
12 ธ.ค. 65 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65 หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
02 ธ.ค. 65 กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
21 พ.ย. 65 ถึง 25 พ.ย. 65 กิจกรรมไทรทองเกมส์
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 /2565 /ประกาศผลสอบ
21 ต.ค. 65 ส่งคะแนนครูประจำชั้น
10 ต.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 1 /2565
08 ต.ค. 65 ถึง 15 ต.ค. 65 กิจกรรมศึกษาดูงาน
06 ต.ค. 65 กิจกรรมทัศนศึกษา อ.2 - ป.4 (มินิมูร่าฟาร์ม)
มินิมูร่าฟาร์ม
05 ต.ค. 65 ถึง 06 ต.ค. 65 สอบซ่อม
03 ต.ค. 65 ถึง 04 ต.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
30 ก.ย. 65 กิจกรรมมุทิตาจิต
01 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (เริ่มวันที่ 1 - 30 กันยายน 2565 )
23 ส.ค. 65 กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาล/ป้องกันอัคคีภัย/ขับขี่ปลอดภัย
18 ส.ค. 65 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11 ส.ค. 65 กิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
29 ก.ค. 65 วันหยุดกระต้นเศรษฐกิจพิเศษ
28 ก.ค. 65 วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 65 กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
15 ก.ค. 65 วันหยุดพิเศษ
14 ก.ค. 65 วันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบูชา
12 ก.ค. 65 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
09 ก.ค. 65 ถึง 12 ก.ค. 65 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
05 ก.ค. 65 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา /งานวันเกิดหลวงพ่อ
24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสนทรภู่ / กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด / กิจกรรมป้องกันดรคระบาด
09 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครู/กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
03 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02 มิ.ย. 65 กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี/วันสิ่งแวดล้อมโลก
อาคารอเนกประสงค์
27 พ.ค. 65 เลือกตั้งสภานักเรียน
22 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกองนักเรียน/ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ห้องประชุมโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
17 พ.ค. 65 ถึง 10 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
16 พ.ค. 65 ถึง 16 มิ.ย. 65 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
15 พ.ค. 65 วันวิสาขบูชา
10 พ.ค. 65 ถึง 13 พ.ค. 65 อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
อาคารอเนกประสงค์
02 พ.ค. 65 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ห้องประชุมสำนักงาน