ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม"สัปดาห์วิทยาศษสตร์" 21-22 สิงหาคม 2562 (อ่าน 10) 19 ส.ค. 62
กิจกรรมกีฬาสี "ไทรทองเกมส์ " 20 สิงหาคม 2562 (อ่าน 8) 15 ส.ค. 62
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จัดกิจกรรม "แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" (อ่าน 12) 13 ส.ค. 62
แข่งขัน กรีฑา นักเรียน นักศึกษาระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่าน 11) 06 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 15) 06 ส.ค. 62
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 58) 20 มิ.ย. 62
โครงการ Cheveron Enjoy Science และประสพการณ์การจัดการเรียนรู้ วิทย์ การใช้ภาษาอังกฤษและการสร้างแร (อ่าน 51) 17 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุน CCF (อ่าน 54) 17 มิ.ย. 62