ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ "จัดกิจกรรมแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน"  นำโดย นางสาวกัญญพัชร์   เหรียญเพ็ชรสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดทำแปลงเกษตร เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,16:59   อ่าน 49 ครั้ง