ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ประชุมกรมการดำเนินงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตคุณภาพการศึกษา 14 และ15
ด้วยเขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 ( แปลงยาว 1 ) และเขตคุณภาพการศึกษาที่ 15 ( แปลงยาว 2 ) ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตคุณภาพการศึกษาร่วมกันทั้ง 2 เขตคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมของอำเภอแปลงยาวในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,09:30   อ่าน 24 ครั้ง