ภาพกิจกรรม
พิธีเปิด ห้องสมุดโรงเรียน ห้อง ICT และห้องประชุมปัญญาคุณ
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์นำโดยนางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่อาคารเรียน ได้แก่  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้   ห้อง ICTเพื่อการสืบค้น  ห้องประชุมปัญญาคุณ ซึ่งนับว่าการพัฒนาอาคารสถานที่นี้มุ่งเน้นให้กับนักเรียนโดยตรง เพื่อให้นักเรียนมีความสะดวกในการเรียนรู้มากขึ้น มีทักษะกระบวนการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2564,11:47   อ่าน 211 ครั้ง