ภาพกิจกรรม
นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน (ด้านที่ ๑ และ ด้านที่ ๒) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน (ด้านที่ ๑ และ ด้านที่ ๒) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รายนางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2564,18:33   อ่าน 725 ครั้ง