ภาพกิจกรรม
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกาษา ณ ห้องประชุมปัญญาคุณ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2564 นางสาวกัญญพัชร์   เหรียญเพ็ชรสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  เป็นประธานเปิดอบรม เชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  ณ  ห้องประชุมปัญญาคุณ  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสร้างสื่อและนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,11:14   อ่าน 1123 ครั้ง