ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์เข้าร่วมประกวดคลิปสั้นกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) โดยใช้แอพพลิเคชั่น TikTok
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์เข้าร่วมประกวดคลิปสั้นกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์  ประจำปีการศึกษา 2564  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) โดยใช้แอพพลิเคชั่น  TikTok 
ซึ่งทางทีมคณะผู้จัดทำส่งเข้าประกวดใน   หัวข้อ : สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์  รักนะ  ห่วงใย  ห่างไกล  โควิด 
โดยมีคณะทีมผู้จัดทำคือ 1.เด็กหญิงสุชาธินี   แดงศิริ
                                    2.เด็กหญิงสุธิตา     ช่วยทัด 
                                    3. เด็กหญิงสุนิสา    หวานสนิท 
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวสุนิสา   บินยูซบ
                  2. นายณัฐกาณต์   ดีเสมอ

  และได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มอบโดย นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์


ผลงาน : https://www.youtube.com/watch?v=eEnoi1hsHW4
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 796 ครั้ง