ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีการศึกษา 2562

การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน ได้พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ตามจุดประสงค์ที่วางไว้


โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2563,14:53   อ่าน 538 ครั้ง